Ontbinding huurovereenkomst na vakantieverhuur

HUURRECHT

Het verhuren van uw huurwoning (bijvoorbeeld via Airbnb) is niet altijd toegestaan. Het onrechtmatig verhuren van uw woning kan leiden tot de ontbinding van de huurovereenkomst. Welke omstandigheden neemt de rechter in overweging bij zijn oordeel?

Als u huurder bent, is het meestal niet toegestaan om uw woning te verhuren, ook al gebeurt dit incidenteel. Of u uw woning mag verhuren, kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Meestal staat hierin opgenomen dat onderverhuur enkel is toegestaan als uw verhuurder hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming verleende.

Indien u de woning zonder toestemming van de verhuurder toch verhuurt, dan handelt u in strijd met de huurovereenkomst. Dit is mogelijk een reden voor de verhuurder om de huurovereenkomst te door de rechter te laten ontbinden.

Er wordt door rechters verschillend gedacht over de vraag of sprake is van een dusdanige schending van de huurovereenkomst dat ontbinding van de huurovereenkomst is gerechtvaardigd. Het oordeel van de rechter hangt in grote mate af van de omstandigheden van het geval.

De rechter  betrekt bij zijn afweging de volgende vragen:

  • Heeft de huurder na een waarschuwing van de verhuurder, de advertentie op de website (van bijvoorbeeld Airbnb) verwijderd en de woning niet meer verhuurd?
  • Behoudt de huurder zijn hoofdverblijf in de woning (en is er dus geen sprake van onttrekking van de woning aan de woningmarkt)?
  • Hoe vaak is er sprake van vakantieverhuur (dit om onderscheid te kunnen maken tussen incidentele of structurele verhuur)
  • Was de huurder bewust van een inbreuk op de huurovereenkomst?
  • Hoe lang duurt de huurovereenkomst al?
  • Hebben zich in het verleden vaker problemen voorgedaan met de huurder?
  • Wat zijn de gevolgen van het beëindigen van de huurovereenkomst voor de huurder?

Omtrent vakantieverhuur via websites zoals Airbnb is de rechtspraak nog verdeeld en in ontwikkeling. In bepaalde gevallen van vakantieverhuur heeft de rechter de huurovereenkomst ontbonden en in andere gevallen behoefde de vakantieverhuur niet tot beëindiging van de huurovereenkomst te leiden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocatuur.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.