Bestuursrecht

Bestuursrechtimg_1235

Wij staan particulieren en bedrijven bij in bestuursrechtelijke procedures op het terrein van de sociale zekerheid, de ruimtelijke ordening en in andere geschillen met de (lokale) overheid.

Arnoud Noordam is sinds mei 2016 bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) – zie de website van de VVAB. In deze functie is Arnoud onder andere betrokken bij de procedures die de VVAB voert ter bescherming van de monumenten in de Amsterdamse binnenstad.