Cursus WSNP

Noordam Advocatuur organiseert juridische, vakinhoudelijke Wsnp-cursussen. Het accent in de cursussen ligt op de behandeling van regelgeving en rechtspraak en het gezamenlijk maken en bespreken van een casus. Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor onze cursussen en enkele ervaringen lezen.

Aanmelden Wsnp-cursus 2018

Ervaringen van cursisten

Najaar 2018: Actuele Jurisprudentie

In het najaar verzorgt Noordam Advocatuur de jaarlijks geheel vernieuwde cursus Actuele jurisprudentieArnoud Noordam zal het gehele wettelijke Wsnp-traject met u doorlopen aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad en lagere rechters. Aan de orde komen onder meer: het dwangakkoord en het moratorium, toelating tot de Wsnp, (tussentijdse) beëindiging van de regeling, boedelperikelen en het al dan niet toekennen van de schone lei.

De cursusprijs bedraagt € 630,- excl. BTW per dag (6 PE-punten). Indien u zowel de voorjaars- als de najaarscursus boekt, krijgt u € 150,- excl. BTW korting op de cursusdag in het najaar. Voor de cursus hebben wij accreditatie ontvangen van Bureau WSNPBranchevereniging PBI en Kiwa. Op verzoek kunnen wij ook accreditatie aanvragen bij de KBvG.