Cursus WSNP

Noordam Advocatuur organiseert juridische, vakinhoudelijke Wsnp-cursussen. Het accent in de cursussen ligt op de behandeling van regelgeving en rechtspraak en het gezamenlijk maken en bespreken van een casus. Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor onze cursussen en enkele ervaringen lezen.

Aanmelden Wsnp-cursus 2017

Ervaringen van cursisten

Voorjaar en najaar 2018: De data en onderwerpen voor de voor- en najaarscursus worden binnenkort bekendgemaakt.

Voorjaar 2017: VTLB en beslagvrije voet. De voorjaarscursus heeft reeds plaatsgevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Najaar 2017: Jurisprudentie Wsnp-traject.  In het najaar verzorgen wij de jaarlijks geheel vernieuwde cursus Jurisprudentie Wsnp. Mr. dr. Arnoud Noordam zal het gehele wettelijke Wsnp-traject met u doorlopen aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad en lagere rechters. Aan de orde komen onder meer: het dwangakkoord en het moratorium, toelating tot de Wsnp, (tussentijdse) beëicursus 1ndiging van de regeling, boedelperikelen en het al dan niet toekennen van de schone lei.

De cursusprijs bedraagt € 630,- excl. BTW per dag (6 PE-punten). Indien u zowel de voorjaars- als de najaarscursus boekt, krijgt u € 100,- excl. BTW korting op de cursusdag in het najaar. Voor de cursus hebben wij accreditatie ontvangen van Bureau WSNP en Branchevereniging PBI. Op verzoek kunnen wij ook accreditatie aanvragen bij de KBvG.

Wij kunnen voor uw organisatie ook een in-house Wsnp-cursus organiseren. Indien u daarvoor belangstelling heeft, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen (tel. 020 – 68 98 123).