Overige publicaties

  • Recentelijk in derde uitgave van Sociaal Bestek (juni/juli) schreef Arnoud Noordam een artikel omtrent het regeldoolhof bij schulden. Dit artikel is gepubliceerd in Sociaal Bestek, nr. 3, https://www.bsl.nl/shop/sociaal-bestek-41196p.html
  • Onlangs (3 maart jl.) publiceerde Arnoud Noordam een artikel met betrekking tot de gemeentelijke schuldhulp in de NRC. Dat artikel is hier raad te plegen.
  • Daarnaast publiceert Arnoud Noordam regelmatig in diverse juridische vaktijdschriften.
  • Bovendien heeft Arnoud Noordam de Nederlandse bijdrage geschreven voor Consumer Debt Report II, INSOL International, Country Reports (The Netherlands), November 2011.
  • Voor een volledig overzicht van publicaties van Arnoud Noordam klik hier.