Transitievergoeding bij ontslag

ARBEIDSRECHT

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te helpen een nieuwe baan te vinden, bijvoorbeeld door omscholing.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is alleen verschuldigd aan werknemers die 18 jaar of ouder zijn en tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij de werkgever.

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd in de volgende situaties:

  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd door de werkgever met toestemming van het UWV
  • De arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter op verzoek van de werkgever
  • De werknemer neemt ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever
  • Een tijdelijk contract voor de bepaalde tijd van 2 jaar of langer wordt niet verlengd door de werkgever

Indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, vervalt het recht op een transitievergoeding.

Indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen.

Berekening van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt:

  • Gedurende de eerste 10 dienstjaren: 1/6 van het maandsalaris voor iedere 6 maanden dienstverband; en
  • Na de eerste 10 dienstjaren: 1/4 maandsalaris voor iedere 6 maanden dienstverband.

Voor werknemers boven de 50-jarige leeftijd die reeds 10 jaar in dienst zijn, geldt dat de transitievergoeding eenmaal het maandsalaris bedraagt voor ieder dienstjaar na het behalen van de 50-jarige leeftijd. Voor bepaalde categorieën bedrijven en voor bedrijven met minder dan 25 werknemers gelden afwijkende regels.

De wettelijke transitievergoeding kent een maximum van € 77.000,- of een bedrag gelijk aan het hoogste loon over 12 maanden, indien dat (jaar)loon hoger is dan € 77.000,-. In een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan een hogere vergoeding worden afgesproken.

Het is mogelijk dat de werkgever voorafgaand aan het ontslag reeds scholingskosten heeft gemaakt ten behoeve van de werknemer. Deze kosten kunnen onder omstandigheden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocatuur.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.