Blog

Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV

ARBEIDSRECHT

De werkgever is verplicht het UWV om toestemming voor opzegging te vragen indien het gaat om (a) het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, of (b) in geval van langdurige ziekte van de werknemer. Opzegging zonder toestemming van het UWV is nietig.

Verder lezen “Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV”

Ontslag op staande voet, wegens ‘dringende reden’

ARBEIDSRECHT

Voor zowel werkgever als werknemer geldt dat zij de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen indien sprake is van een ‘dringende reden’. De reden(en) voor beëindiging moet(en) gelijktijdig met het ontslag worden meegedeeld.

Verder lezen “Ontslag op staande voet, wegens ‘dringende reden’”

Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 1)

ARBEIDSRECHT

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. Dit houdt in dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet bij andere, concurrerende werkgevers mag werken en geen eigen bedrijf in dezelfde branche mag oprichten.

Verder lezen “Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 1)”