Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Ziek zijn en niet kunnen werken wegens arbeidsongeschiktheid is al erg genoeg. Als u dan geconfronteerd wordt met salariskwesties, moeilijke regels of complicaties bij de Arbo-controle en re-integratie zal dat het allemaal niet makkelijker maken.

Zowel voor de werkgever als de werknemer is het re-integratieproces vaak een zware, extra last. Controles en gesprekken zijn veelal noodzakelijk, formulieren moeten worden ingevuld.

In geval van arbeidsongeschiktheid geniet de werknemer in bepaalde gevallen aanvullende ontslagbescherming, maar niet altijd. Indien bijvoorbeeld een tijdelijk contract afloopt, zal dat ook bij arbeidsongeschiktheid (veelal) het einde van het dienstverband betekenen.

Wij geven u graag advies en staan u graag bij in deze en andere arbeidsongeschiktheidssituaties.