Salarisvorderingen

Indien u een maandsalaris verdient, betaalt de werkgever uw salaris veelal in de laatste week van de maand uit. Maar ook het komt voor dat de werkgever niet betaalt, slechts een deel van uw salaris betaalt of te laat betaalt. Aangevoerde redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Betalingsonmacht;
  • Onenigheid over het al dan niet ziek/arbeidsgeschikt zijn van de werknemer;
  • Gebrek aan medewerking bij de re-integratie in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
  • Ontslag op staande voet.

Indien de werkgever ten onrechte niet of te laat betaalt, is de werkgever een zogenoemde wettelijke verhoging (een bij wet geregelde boete) aan de werknemer verschuldigd en daarnaast ook de wettelijke rente. Uw salarisvordering loopt zo al snel op.

In al deze situaties kunnen wij u adviseren of bijstaan in een procedure.