Heeft een werknemer het recht om thuis te werken vanwege de coronacrisis?

Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen steeds meer mensen weer naar hun werk gaan. Toch blijft het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Kan een werkgever zijn werknemers dwingen om weer naar kantoor te komen?

(meer…)

Is de werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer?

Ruim een kwart van de werknemers kampt wel eens met burn-outklachten.[1] Een burn-out wordt in de meeste gevallen (mede) veroorzaakt door een hoge werkdruk. Maar ook kunnen privéfactoren een rol spelen. In hoeverre kun je als werknemer de schade als gevolg van een burn-out op de werkgever verhalen?

(meer…)

Mag de werkgever het vakantiegeld later uitbetalen vanwege de coronacrisis?

De meeste werknemers ontvangen hun vakantiegeld in de maand mei. Maar vanwege de coronacrisis verkeren veel bedrijven in financiële moeilijkheden en vrezen werknemers dat het vakantiegeld niet of later wordt uitbetaald. Zo meldde vakbond CNV op 15 mei 2020 dat 8% van de vakbondsleden zegt dat de werkgever het vakantiegeld niet wil uitbetalen vanwege de coronacrisis. Kan dit zomaar?

(meer…)

Wijziging van arbeidsvoorwaarden: wat zijn de mogelijkheden van de werkgever?

Soms kan het nodig zijn om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of indien de onderneming financieel in zwaar weer verkeert. Te denken valt aan het snijden in een bonusregeling, het afschaffen van een leaseregeling of het wijzigen van verlofregelingen. Welke mogelijkheden heeft de werkgever om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te wijzigen?  

(meer…)

Coronacrisis: hoe zit het met vakantiedagen?

ARBEIDSRECHT

Vanwege de coronacrisis verkeren veel werkgevers en werknemers in onzekerheid wat betreft vakantiedagen. Aan de ene kant zijn veel werknemers genoodzaakt hun vakantieplannen uit te stellen. Aan de andere kant hebben veel werkgevers onvoldoende werk beschikbaar om werknemers aan het werk te houden. Ook komt voor dat de vraag naar bepaalde diensten en/of producten plotseling is toegenomen als gevolg van de coronacrisis, waardoor het personeel juist extra hard nodig is. Wat kunnen werkgevers en werknemers van elkaar verwachten?

(meer…)

Ontslag op staande voet na agressie tijdens kerstborrel

ARBEIDSRECHT

Op 7 december 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet kon worden ontslagen nadat hij zich agressief jegens de directeur heeft gedragen op de kerstborrel.

(meer…)