Ontslag op staande voet na agressie tijdens kerstborrel

ARBEIDSRECHT

Op 7 december 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een werknemer op staande voet kon worden ontslagen nadat hij zich agressief jegens de directeur heeft gedragen op de kerstborrel.

(meer…)

Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV

ARBEIDSRECHT

De werkgever is verplicht het UWV om toestemming voor opzegging te vragen indien het gaat om (a) het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden, of (b) in geval van langdurige ziekte van de werknemer. Opzegging zonder toestemming van het UWV is nietig.

(meer…)

Proeftijd

ARBEIDSRECHT

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

(meer…)

Concurrentiebeding, relatiebeding en sociale media (deel 4)

ARBEIDSRECHT

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen rechtsgeldig als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De werkgever moet die belangen aantonen. Hoe zit dit precies?

(meer…)