Is de werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer?

Ruim een kwart van de werknemers kampt wel eens met burn-outklachten.[1] Een burn-out wordt in de meeste gevallen (mede) veroorzaakt door een hoge werkdruk. Maar ook kunnen privéfactoren een rol spelen. In hoeverre kun je als werknemer de schade als gevolg van een burn-out op de werkgever verhalen?

(meer…)