Cursus WSNP

Noordam Advocatuur organiseert juridische, vakinhoudelijke Wsnp-cursussen. Het accent in de cursussen ligt op de behandeling van regelgeving en rechtspraak en het gezamenlijk maken en bespreken van een casus. Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor onze cursussen en enkele ervaringen lezen.

Aanmelden Wsnp-cursus 2018

Ervaringen van cursisten

Voorjaar 2018: Nieuw huwelijksvermogensrecht, erfrecht en insolventie

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht aanzienlijk veranderd. Voor partners die nu gaan trouwen is de bekende ‘algehele gemeenschap van goederen’ niet langer de norm. Voor huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018 geldt een ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

In onze voorjaarscursus 2018 zal mr. dr. Ronald Brinkman dit nieuwe huwelijksvermogensrecht diepgaand bespreken. De behandeling spits zich toe op situaties waarin één of beide echtgenoten in de schuldsanering terecht komen. Ook besteedt de heer Brinkman aandacht aan huwelijkse voorwaarden. Verder hebben wij hem gevraagd enige erfrechtelijke kwesties te bespreken nu deze in de Wsnp-praktijk van groot belang kunnen zijn. De heer Brinkman is werkzaam als notaris bij Vechtstede Notarissen te Hardenberg en verzorgt geregeld colleges, cursussen en workshops. de heer Brinkman is tevens Raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en bekend met de Wsnp-praktijk. Tijdens de cursusdag zullen wij ook weer een casus met u behandelen. Mr. dr. Arnoud Noordam zal de gehele dag aanwezig zijn als dagvoorzitter en begeleider.

Najaar 2018: Actuele Jurisprudentie

In het najaar verzorgt Noordam Advocatuur de jaarlijks geheel vernieuwde cursus Actuele jurisprudentieArnoud Noordam zal het gehele wettelijke Wsnp-traject met u doorlopen aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad en lagere rechters. Aan de orde komen onder meer: het dwangakkoord en het moratorium, toelating tot de Wsnp, (tussentijdse) beëindiging van de regeling, boedelperikelen en het al dan niet toekennen van de schone lei.

De cursusprijs bedraagt € 630,- excl. BTW per dag (6 PE-punten). Indien u zowel de voorjaars- als de najaarscursus boekt, krijgt u € 150,- excl. BTW korting op de cursusdag in het najaar. Voor de cursus hebben wij accreditatie ontvangen van Bureau WSNPBranchevereniging PBI en Kiwa. Op verzoek kunnen wij ook accreditatie aanvragen bij de KBvG.

Wij kunnen voor uw organisatie ook een in-house Wsnp-cursus organiseren. Indien u daarvoor belangstelling heeft, verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen (tel. 020 – 68 98 123).